"Vaše cesta, náš cíl"
420 602 853 172
420 603 998 860
Destina Travel s.r.o.
Holečkova 127, 150 00 Praha 5
© copyright /Destina Travel s.r.o./ 2014
Informace
  • Cestovní doklady a víza
  • Očkování na cestu
  • Počasí ve světě
  • Letecké společnosti
  • Užitečné odkazy
  • Další informace

Pojištění

Cestování přináší kromě neopakovatelných zážitků a zkušeností i jistá předvídatelná i nepředvídatelná rizika. Proto by mělo být samozřejmostí uzavřít před cestou takové cestovní pojištění, které tato rizika kryje a které Vám i v případě komplikací na cestě pomůže jejich následky minimalizovat. Je třeba vzít v úvahu, že zejména v oblasti medicíny, mohou být některé, v našich podmínkách banální, zákroky extrémně drahé. V neposlední řadě je velmi důležité mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu, kterou můžete na cestách i neúmyslně způsobit.

Při výběru cestovního pojištění Vám doporučujeme sledovat zejména následující parametry:

  • jaké pojistné události pojištění kryje
  • jaké jsou výše pojistného plnění pro jednotlivé typy pojistných událostí
  • jaké jsou výluky z pojistného plnění (situace, kdy pojišťovna buď nemusí plnit vůbec nebo omezeně)
  • jak funguje asistenční služba dané pojišťovny a jak probíhá proces při pojistné události (zejména při léčení v zahraničí)

Obecně lze říci, že čím je „exotičtější“ destinace do které cestujete a čím „dobrodružnější“ způsob cesty zvolíte, tím více typů pojistných události by měla Vaše pojistka krýt a limity pojistného plnění by měly být vyšší.

Součástí cestovního pojištění může být i pojištění stornopoplatků, ať už jednotlivých služeb (letenek, ubytování) nebo celého zájezdu. Toto pojištění kryje náklady, které by Vám vznikly tím, že byste na Vaší cestu nemohli z vážných důvodů odcestovat.

Destina Travel spolupracuje s Union Pojišťovnou, která poskytuje cestovní pojištění s odpovídajícími limity plnění za velmi příznivých podmínek, nabízí širokou nabídku typů pojišťění, včetně pojištění stornopoplatků.
V případě požadavků na pojištění některých nestandardních cest, spolupracujeme se specializovanou pojišťovnou na cestovní pojištění – ERV, případně renomovanou pojišťovnou Allianz.